Máy in hóa đơn Mini

Nhóm sản phẩm: Thiết bị cửa hàng xăng dầu

SEICo

Tình trạng: Sẵn hàng

Thông tin sơ lược: Máy in hóa đơn Mini cho cột bơm và in tập trung cho cửa hàng xăng dầu

 • In trực tiếp trên cột bơm 
 • Lựa chọn được nhiều kiểu in: thủ công, tự động, 1 liên, 2 liên
 • In tổng để giao ca
 • Hiển thị thời gian in và thời gian bơm tránh việc nhân viên quay hóa đơn
 • In độc lập hoặc in tập trung cho cả trạm
 • Tốc độ in: Trung bình 4s/1 hóa đơn
 • In trực tiếp trên cột bơm 
 • Lựa chọn được nhiều kiểu in: thủ công, tự động, 1 liên, 2 liên
 • In tổng để giao ca
 • Hiển thị thời gian in và thời gian bơm tránh việc nhân viên quay hóa đơn
 • In độc lập hoặc in tập trung cho cả trạm
 • Tốc độ in: Trung bình 4s/1 hóa đơn